Welkom op inzageverzoek.nl

Wilt u graag inzage in de gegevens die van u bij ons bekend zijn? Wilt u een wijziging doorgeven of uw adresgegevens laten verwijderen? Dat kan op deze website.

Inzageverzoek.nl is een website die hoort bij de database Consumenten Index Nederland. De database Consumenten Index Nederland betreft een verzameling van adressen met naam. Gevoelige informatie, zoals medische, religieuze en/of financiële gegevens of BSN nummers, zijn niet opgenomen in deze base.

Bedrijven gebruiken het bestand van Consumenten Index Nederland om nieuwe klanten te werven of u een aanbod te doen (reclamepost).

Het kunnen toezenden van reclame, om zo nieuwe klanten te werven of klanten te behouden, is een ‘gerechtvaardigd belang’ dat een organisatie heeft. In de AVG staat dat het toezenden van reclamepost op basis van gerechtvaardigd belang, een rechtmatige grondslag is. Dit wordt bevestigd door de Autoriteit Persoonsgegevens op haar website.

Heeft u per abuis post ontvangen die niet voor u bestemd is? Dan kunt u onderstaand wijzigingen doorgeven. U heeft te allen tijde recht op inzage in de gegevens die van u bij ons bekend zijn. Ook kunt u zich afmelden voor reclamepost indien u dat wenst.