FAQ

Artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming schrijft voor dat consumenten het recht hebben op inzage in de verwerkingsdoeleinden van persoonsgegevens. Indien u zich wilt beroepen op Recht van verzet en/of Recht van bezwaar, dan kunt u dit doen op onderstaande pagina.

Werkt een organisatie wel met de juiste gegevens en gebruiken zij uw gegevens wel op de juiste manier? Als u dit wilt weten, heeft u het recht te vragen om uw gegevens in te zien. U hoeft niet te zeggen waarom u inzage wilt. De organisatie mag niet geheimzinnig doen over welke gegevens de organisatie van u heeft, waar die vandaan komen en wat ermee gebeurt.

U geeft aan dat u de post van een bepaalde organisatie niet meer op prijs stelt, waarna het betreffende bedrijf u niet meer met reclame via post mag benaderen. Het recht van verzet kunt u ook gebruiken bij organisaties met wie u een klantrelatie heeft. Deze organisaties kunnen namelijk niet geblokkeerd worden via het Nationaal Postregister. Binnen drie maanden zijn uw gegevens verwerkt en zult u geen geadresseerde reclame meer ontvangen op uw adres.

U geeft aan dat u deze en soortgelijke post niet meer op prijs stelt, u stelt geen post met reclame meer te willen ontvangen. Wij zullen uw recht van bezwaar verwerken en ook doorgeven aan de afzender van de desbetreffende mailing. Binnen drie maanden zijn uw gegevens verwerkt en zult u geen geadresseerde reclame meer ontvangen op uw adres.

Het kunnen toezenden van reclame, om zo nieuwe klanten te werven of klanten te behouden, is een ‘gerechtvaardigd belang’ dat een organisatie heeft. In de AVG staat dat het toezenden van reclamepost op basis van gerechtvaardigd belang, een rechtmatige grondslag is. Dit wordt bevestigd door de Autoriteit Persoonsgegevens op haar website.

Met Postfilter bepaalt u zelf welke geadresseerde reclamepost u wilt ontvangen. Gratis en eenvoudig. Wilt u wel post over goede doelen en leuke aanbiedingen van tijdschriften, maar niet over auto’s en horoscopen? In het Nationaal Postregister kunt u aangeven van welke sectoren u geen reclamepost wilt. Na vier tot zes weken zijn blokkades volledig actief en dat blijven ze voor een periode van vijf jaar. De Stichting Reclame Code ziet toe op de handhaving van de regels van Postfilter.