Inzage

De herkomst van deze informatie ligt bij openbare bronnen die in de periode voor 2010 zijn aangekocht, zoals CBS, Kadaster en de gemeente. Deze basisdata is door de jaren heen aangevuld met eigen waarnemingen, zoals postretouren en/of respons. Ook zijn er in het verleden enquêtes gehouden, vaak in samenwerking met andere bedrijven, waarbij men geïnformeerd werd over het verwerken van hun gegevens in de database. Respondenten konden aanvullende informatie achterlaten en/of correcties op naam en adres doorgeven. Los van deze enquêtes zijn alle personen geïnformeerd over het feit dat hun gegevens in de database zijn opgenomen, waarbij zij de gelegenheid kregen om hun gegevens aan te passen, indien nodig, of te laten verwijderen. Dit alles conform Artikel 38 lid 1, Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Ik heb een vraag over mijn gegevens.

Wist u dat u recht heeft op inzage in uw gegevens?

Artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming schrijft voor dat consumenten het recht hebben op inzage in de verwerkingsdoeleinden van persoonsgegevens.