Uw Privacy

Heeft u post van Vloerisolatie Direct ontvangen en wilt u zich snel uitschrijven? Of wilt u weten welke persoonsgegevens mogelijk betrekking op u hebben? Dat kan via het formulier hieronder.

Onze Privacy Officer zal uw verzoek in behandeling nemen. We proberen zo snel mogelijk te antwoorden, maar altijd binnen de wettelijke termijn .

Wij handelen altijd conform de geldende wetgeving en specifiek conform de eisen vanuit de AVG.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw email adres achter te laten, ter verificatie en voor alle communicatie inzake uw verzoek. Wij zullen uw emailadres slechts voor dit doeleinde gebruiken.

NB: bij het doen van een inzageverzoek/herkomstverzoek, moeten uw initialen en achternaam worden doorgegeven. Wij zijn bij wet verplicht om de identiteit na te gaan van diegene die het verzoek indient om te voorkomen dat er informatie aan derden wordt verstrekt.