Post van Uw Bedrijf

Uw Bedrijf maakt gebruik van verschillende (marketing)kanalen om contact te onderhouden met haar achterban. Uw Bedrijf verstuurt post om leden, donateurs en relaties te informeren over ons werk, om je steun te vragen voor acties, om je op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage.

Hoe komt Uw Bedrijf aan mijn adres?
Voor de werving van nieuwe leden via Direct Mail gebruikt Uw Bedrijf een adresbestand voor eenmalig gebruik, van Consumenten Index Nederland.

Hoe is mijn adres in dit bestand gekomen?
Op de website www.inzageverzoek.nl/UwBedrijf kun je een herkomstverzoek doen bij de bron Consumenten Index Nederland. Middels een herkomstverzoek kun je achterhalen via welke weg de gegevens bekend zijn geworden.

Ik wil geen post van Uw Bedrijf ontvangen.
Dit vernemen wij graag, zodat je in de toekomst niet nogmaals benaderd wordt. Op de website www.inzageverzoek.nl/UwBedrijf kun je je gegevens laten verwijderen.

Ik wil van geen enkele adverteerder geadresseerde reclamepost ontvangen.
Maak je bezwaar bekend via Postfilter. Via Postfilter kun je laten weten wat je wel en niet in je brievenbus wilt.

Privacy Statement
Uw Bedrijf vindt jouw privacy belangrijk. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van jouw privacy. Lees meer over privacy.